Hay làm thế nào có thể sống chung với Email

Với một người đi làm, nhất là làm dịch vụ, email là một thứ gây nghiện như facebook vậy.

Bạn gái tôi bị ám ảnh bởi email, cô ấy thậm chí đọc và trả lời email ngay trong rạp phim. Thật là bất lịch sự một cách khủng khiếp.

Inbox là một sản phẩm của Gmail, một cải tiến tôi cho là đột phá. Dưới đây bao gồm:

  1. Phân loại email
    1. Nhóm lại thay cho tags