Tôi tỉnh dậy lúc 9h30, vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Trời nắng. Tôi đi qua vài cửa hàng tạp hoá mà không thấy loại sữa hôm qua tôi mua. Tôi đành về phòng nằm nghịch điện thoại đến 12h.