Trên thực tế thì tôi không thiết kế gì, chỉ loại bỏ những thứ có vẻ quan trọng.

Tổng quan:

 • Giảm màu sắc: Web còn 4 màu: Màu trắng, màu xám nhạt, màu xám đậm và màu đen
  • Màu trắng cho các vùng không có nội dung
  • Màu xám nhạt cho viền của vùng nội dung phụ: ngày đăng bài
  • Màu xám đậm cho các vùng nội dung quan trọng hơn: Tiêu đề bài viết
  • Màu đen cho các vùng đang hoạt động: Trang mà bạn đang xem trên menu, menu khi đưa chuột vào, tiêu đề bài viết khi đưa chuột vào

Phần đầu trang

 • Bỏ logo, vì nó không thực sự quan trọng, đa số người dùng vào logo để quay về trang chủ chứ không thực sự quan tâm logo đó có hình dạng thế nào, ấn tượng ra sao. Hơn nữa, tôi không có nhu cầu xây dựng thương hiệu, không sử dụng nó ở một nơi nào khác. Vậy tại sao tôi lại phải đưa nó vào chứ?
 • Bỏ màu nền của thanh menu
 • Không số điện thoại, không thông tin liên hệ, không banner quảng cáo, không nút đăng nhập/đăng ký, không rss/share

Phần thân trang

 • Bỏ tiêu đề trang trên desktop
 • Bỏ breadcrumbs
 • Bỏ ngày tháng, chuyên mục
 • Bỏ bài viết liên quan
 • Bỏ bài viết cùng chuyên mục
 • Bỏ các nút chia sẻ
 • Bỏ bình luận

Phần chân trang:

 •  Do không có nhu cầu nhận liên hệ từ người khác nên tôi không làm phần này
 • Copyright: Tuân theo CC BY-NC 4.0